top of page

Termeni și condiții

Ezek a feltételek Vulpis Transylvania  S . R . L és az ügyfél között vannak  és érvényesek a Vulpis Transylvania szolgáltatásnyújtására. A Vulpis Transylvania minden szerződéses szolgáltatására az alábbiakban leírt feltételekre vonatkoznak. Ezeket a feltételeket több nyelvre fordítják, a verziók közötti különbség esetén az angol változat vezet.

 

Fogalommeghatározások és értelmezések

  • Vulpis Transylvania

A Vulpis Transylvania SRL, található a Strada Principala 48, Bixad, Románia, regisztrációs száma 42226284

  • Szerződés

A Vulpis Transylvania által elküldött dokumentum az ügyfelekre vonatkozó részleteket, a projekt / munka terjedelmét , az ügyfél költségeit és a fizetési feltételeket

  • Ügyfél

A cég, aki rendelkezik a szerződéssel a Vulpis Transzlvania szolgáltatásnyújtására

  • Javaslat

Írásbeli áttekintés azokról a szolgáltatásokról, amelyeket a Vulpis Transylvania az ügyfél számára kíván nyújtani, és milyen költségekkel .

  • Időtartam-megállapodás

Folyamatos szerződés hosszabb időtartamra, amelynek során a Vulpis Transylvania folyamatos szolgáltatásokat nyújt

  • Fél / Felek

Vulpis Transylvania és / vagy Ügyfél, együtt vagy külön

  • Projekt (ek)

A Vulpis Transylvania által az ügyfél részére végzett munkát, a projekt terjedelmét az ügyfél és a Vulpis Transylvania közötti szerződés részletezi.

 

Article I.I. cikk Általános feltételek             

 

1.011.01 Alkalmazhatóság         

(a)a) Ezek a feltételek a Vulpis Transylvania által nyújtott összes ajánlatra , szerződésre és munkára vonatkoznak, ideértve, de nem korlátozva az ezekből származó megállapodásokra.     

(b)(b) Ha a Vulpis Transylvania ajánlatára vagy elfogadott ajánlatára más feltételek vonatkoznak, akkor a Vulpis Transylvania elutasítja annak elfogadását, kivéve, ha mindkét fél írásbeli megállapodással rendelkezik ettől eltérően.    

(c)(c) Ezektől a feltételektől csak akkor lehet eltérni, ha mindkét fél kifejezetten írásban megállapodik a megállapodás elfogadása előtt.     

(d)(d) Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több cikke már nem releváns, akkor a többi cikk továbbra is érvényben marad. Szükség esetén mindkét fél újonnan elfogadott cikkeket ír be, ahol az új szöveg a lehető legközelebb áll az előző cikk céljához és megvalósításához.    

 

1.021.02 Hatálybalépés         

(a)a) A Vulpis Transylvania által létrehozott javaslat kötelezettségvállalás nélkül és 14 napig érvényes a Vulpis Transylvania általi küldéstől számítva, kivéve, ha a javaslat másként említi. A Vulpis Transylvania bármikor visszavonhatja bármely ajánlatát, legyen az akár az ügyfél általi elfogadás, hogy ez 48 órára korlátozódik.     

(b)(b) Az Ügyfélnek írásban kell elfogadnia a szerződést. Ha az ügyfél ezt elmulasztja, ám ennek ellenére beleegyezik, vagy legalábbis azt a benyomást kelti, hogy egyetért a szerzõdéssel, akkor a szerzõdést elfogadottnak kell tekinteni.    

(c)c) A Vulpis Transylvania felhatalmazásának sérelme nélkül a javaslat visszavonását az 1.02a . cikknek megfelelően , elfogadását követően, a Szerződési Feltételek csak kölcsönös egyetértéssel lehet módosítani. Lásd a változó jelen Feltételek vonatkozó cikk 1. 10     

(d)d) A szerződés attól a pillanattól érvényes, amikor a Vulpis Transylvania megkapja az aláírt szerződést az ügyféltől, kivéve, ha a Vulpis Transylvania az 1.02a. cikk szerint megfelelő időben visszavonja a javaslatot.    

 

1.031.03 Árképzés és fizetés         

(a)a) Az összes ár nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót (HÉA) és az egyéb lehetséges állami illetékeket. A Vulpis Transylvania fenntartja a jogot, hogy évente egyszer felülvizsgálja az árakat. A tarifák változásáról legkésőbb két hónappal a változás előtt értesítik az ügyfelet. Az óradíj fogyasztói árindex (CPI) szerinti indexálását évente, értesítés nélkül hajtják végre.     

(b)b) Előtörlesztés esetén semmilyen munkát nem végeznek addig, amíg a Vulpis Transylvania meg nem kapja a megállapodás szerinti összeget    

(c)c) A számlákat az ügyfélnek a számla dátumától számított 14 napon belül kell kifizetnie, kivéve, ha mindkét fél kifejezetten írásban megállapodott     

(d)d) A Vulpis Transylvania számlát készít az ügyfél tulajdonában lévő összegről    

(e)e) Lehetőség van (ha írásban megállapodnak), hogy a Vulpis Transylvania fizeti a szolgáltatások nyújtásához szükséges bizonyos szolgáltatásokat (azaz a harmadik félnek a marketing költségek fizetését). Ezeket az összegeket előre kell fizetni, és erről számlát kell küldeni. A Vulpis Transylvania szükség esetén további számlákat küldhet, hogy szükség esetén kiegészítse ezeket az összegeket.     

(f)f) Ha az ügyfél nem fizet a teljes számlát az 1.03c. cikkben meghatározott számlázási határidővel, az ügyfélnek havi 2% kamatot kell fizetnie. Ha a jogi érdek meghaladja a 2% -ot, akkor a jogi érdeket betartják. Ha az ügyfél nem fizet időben az 1.03e. Cikkben meghatározott szolgáltatásokért, ezeket a szolgáltatásokat (ideiglenesen) le lehet állítani.      

(g)(g) Abban az esetben, ha az ügyfél nem fizet időben, az ügyféllel a számlaösszeg + kamat mellett az összes többi költséget is meg kell fizetnie (pl. adóssággyűjtő, jogi tanács)     

(h)(h) A fizetési igény azonnal esedékes és fizetendő, ha az Ügyfelet csődbe adják, moratóriumot kérnek vagy az Ügyfél összes vagyonát lefoglalják, az Ügyfél meghal, és ezen túlmenően, ha felszámolás alá kerül vagy felszámolásra kerül.    

(i)(i) A korábbi cikk alkalmazása esetén a Vulpis Transylvania megengedheti az összes szolgáltatás azonnali leállítását az ügyfél számára, az ügyfélnek nincs joga a kártérítésre abban az esetben, ha a szolgáltatás megszűnése miatt merülne fel.      

(j)j) A szolgáltatásokért csak a Vulpis Transylvania részére fizetett összegeket lehet elfogadni      

 

1.041.04 Időtartam és megszűnés         

(a)a) A szerződés a szerződésben említett időtartamra szól. Hacsak a szerződés nem egy egyszeri projektre vonatkozik, a kapcsolatfelvételt időtartamra szóló megállapodásnak kell tekinteni .     

(b)b) Időtartamra szóló megállapodás esetén az időtartam a szerződésben említett időtartamra szól, a meghatározott időtartam hiányában egyéves időszakot alkalmaznak, és automatikusan meghosszabbítják ugyanazon időszakra. A felmondáshoz 3 hónapos felmondási határidő van.    

(c)(c) A megállapodás csak a Szerződési Feltételek szerint vagy mindkét fél írásbeli megállapodásával szüntethető meg.     

(d)d) A Vulpis Transylvania azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha az alábbi különleges okok közül legalább egy releváns:    

i) Az Ügyfél nem teljesíti alapvető kötelezettségét         

ii) Az ügyfél csődöt nyújtott be         

iii) Az Ügyfél moratóriumot kért         

iv) Az ügyfél tevékenysége megszűnik vagy felszámolásra kerül         

(e)e) Ha a Vulpis Transylvania felmondja a szerződést, akkor az ügyfél köteles a felmondás napjáig megfizetni a Vulpis Transylvania felé esedékes összeget.     

(f)f) Ha a szerződés idő előtti felmondása az ügyfélnek tulajdonítható, a Vulpis Transylvania-nak joga van a szerződés megszűnéséből eredő károkra      

(g)(g) Bármely okból történő lemondás, megszűnés vagy felmondás után a Vulpis Transylvania közvetlenül a hatálybalépés napja után jogosult az ügyféllel kapcsolatos összes információ törlésére, vagy az adatok elérhetetlenné tételére, valamint az ügyfél számára létrehozott számlák deaktiválására. A Vulpis Transylvania nem köteles az információ másolatát átadni az ügyfélnek. A szerződést és a kapcsolattartási adatokat a Vulpis Trasnylvania helyén tárolják.     

 

1.051.05 Szolgáltatások nyújtása         

(a)(a) A szerződés aláírása után a szolgáltatások a lehető leghamarabb megkezdődnek, az ügyféllel egyeztetett időpontok szerint. A Vulpis Transylvania a legjobb képességei és gondoskodása mellett végzi a feladatait.     

(b)(b) A Vulpis Transylvania által megadott szállítási határidőket indikatívnak tekintünk, kivéve, ha az SLA-k megállapodnak a szállításról.    

(c)(c) Az Ügyfél köteles ésszerű határidőn belül megtenni mindent, ami lehetővé teszi a Vulpis Transylvania számára feladataik teljesítését. Az ügyfelek megértik, hogy az ügyfél-együttműködés késedelme befolyásolhatja a Vulpis Transylvania által nyújtott szolgáltatásokat és eredményeket     

(d)(d) Az Ügyfél hozzáférést biztosít a Vulpis Transylvania számára az általa ellenőrzött összes szükséges fizikai helyhez, szolgáltatáshoz és számlához (azaz a weboldalhoz), amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vulpis Transylvania a szerződésben megállapodott módon szolgáltassa a szolgáltatásokat.    

(e)e) A Vulpis Transylvania garantálja, hogy a szolgáltatásokat a legjobb képességeik szerint nyújtják. Ha a kiváló szolgáltatás biztosítása érdekében a Vulpis Transylvania felveheti a kapcsolatot a harmadik féllel, hogy speciális szolgáltatásokat nyújtson. A Vulpis Transylvania továbbra is a felelős fél az ügyfél felé.     

(f)(f) Eltérő megállapodás hiányában a Vulpis Transylvania nem vesz részt a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges szolgáltatások harmadik felek általi nyújtásában, például a szoftver licencekben vagy a hostban , még akkor sem, ha a Vulpis Transylvania ezeket a szolgáltatásokat a az ügyfél. Szolgáltatásként szállított szoftverlicencek esetén a szállítótól függ, hogy a Vulpis Transylvania az Ügyfél szerződéses szerződő fele, vagy lesz a szállító. A Vulpis Transylvania erről megfelelő információkat szolgáltat.      

(g)(g) A Vulpis Transylvania megengedheti (ideiglenesen) a szolgáltatások felfüggesztését abban az esetben, ha az ügyfél nem a Szerződési Feltételeknek vagy a kapcsolattartónak megfelelően jár el.     

(h)(h) A Vulpis Transylvania azon munkálkodik, hogy a lehető leghamarabb válaszoljon az ügyfelek kéréseire, de nem vállalhat kötelezettséget egy határidőre, kivéve ha egy konkrét SLA-val kölcsönösen írásban megállapodnak.    

(i)(i) Ha az ügyféllel megállapodnak abban, hogy a Vulpis Transylvania hozzáféréssel rendelkezik az Ügyfél vagy a Vulpis Transylvania által létrehozott számlához, az összes Vulpis Transylvania által megtett intézkedést az ügyfél felelőssége és kockázata alapján kell elvégezni . Ha az ügyfél úgy véli, hogy a visszaélés vagy a rossz irányítás van, az ügyfél  köteles azonnal értesíteni a Vulpis Transzlvania-t .      

(j)(j) bármilyen változás a nyújtott szolgáltatások az ügyfél igénye szerint (legyen ez miatt c lógó körülmények vagy más okból) kerül kiszámlázásra szerint köszönhetően az új megnövekedett vagy csökkent költségei vulpis Erdély      

.

1.061.06. Tájékoztatási nyilatkozat         

(a)a) A felek a megállapodás végrehajtása előtt, alatt vagy után egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik, ha ezeket az információkat bizalmasként jelölik meg, vagy ha az átvevő fél tudja vagy ésszerűen gyanítja, hogy az információ bizalmas volt. A felek ezt a kötelezettséget alkalmazzák alkalmazottaikra és harmadik személyekre is, akiket a megállapodás végrehajtása érdekében felkérnek. Ez nem vonatkozik, ha a nyilvánosságra hozó Fél bizonyítja, hogy bizonyos információk már nyilvánosan ismertek, kivéve e bizalmas kezelési kötelezettség megsértésével.     

(b)b) A titoktartás kötelezettsége a megállapodás bármilyen okból történő felmondása után is fennáll, és mindaddig, amíg a szolgáltató fél ésszerűen állíthatja az információ bizalmas jellegét.    

(c)c) Az előző bekezdés megsértése azt jelenti, hogy a bűncselekményt elkövető fél 5000,00 euró bírságot fizet a másik Félnek, amelyet közvetlenül és a késedelem további értesítése nélkül meg lehet követelni ettől a Párttól (szavakkal: ötezer euró és nulla eurocent áfa nélkül) , a Felek azon jogának sérelme nélkül, hogy behajtják a jogsértő Féltől elszenvedett teljes kárukat.     

(d)d) A felek hirdetési, marketing vagy egyéb tevékenységekben megengedhetik maguknak a tényt, hogy egymással dolgoznak vagy együtt dolgoztak. Ez a jog csak egymás nevének, logójának , webhelyeinek, brosúráinak és hirdetéseinek a felhasználására korlátozódik .    

 

1.071.07 Felelősség         

(a)a) A Vulpis Transylvania e szakasz szerint kizárólag a felelősség alól mentesül (függetlenül attól, hogy milyen alapon működik) .     

(b)b) A Vulpis Transylvania tulajdonítható hiányosság esetén az e hiányosságból fakadó felelősség a közvetlen kár megtérítésére korlátozódik. A Vulpis Transylvania teljes felelősségét a teljesítésre előírt ár összegével (HÉA nélkül) maximalizálják. Ha a teljesítés elsősorban egy évnél hosszabb időtartamú teljesítés, akkor az előírt árat a díjak (héa nélküli) összegének teljes összegében kell megállapítani, amelyet az Ügyfél esedékes legfeljebb hat hónappal korábban. a károkat okozó tényre. A közvetlen kár teljes kompenzációja semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a Vulpis Transylvania szakmai felelősségvállalásakor fizetendő maximális összeget.    

(c)c) A közvetett károkért való felelõsség (ideértve, de nem korlátozva az elmaradt eladásokra, a  megtakarításokra , az üzleti stagnálásra) nem vonatkozik a Vulpis Transylvania helyzetére     

(d)(d) A Vulpis Transylvania felelőssége a szerződés teljesítésének betudható hiányosságai miatt csak akkor merül fel, ha az Ügyfél azonnal és helyesen írásban kijelenti a Vulpis Transylvania mulasztását, ezáltal ésszerű határidőt szabva a hiány hiányának orvoslására, és A Vulpis Transylvania ezen időszak után is tulajdonítható , nem teljesíti kötelezettségeit. A mulasztási értesítésnek a hiányosság lehető legrészletesebb leírását kell tartalmaznia, hogy a Vulpis T ransylvania képes megfelelően reagálni. A kártérítéshez való jog fennállásának feltétele mindig az, hogy az Ügyfél a kárról a Vulpis Transylvania számára a bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban értesíti .    

 

1.081.08 Vis maior         

(a)(a) a felek egyike sem tartható, hogy eleget tegyen bármilyen kötelezettségre, ha olyan körülmény befolyásják a feleket, amiket nem tudott, vagy nem kellett volna előre látni a szerződés megkötésekor, eltörli mindent amiben megegyezett a két fél .

(b)b) Lehetséges kézbesítési dátum esetén a kézbesítési határidő meghosszabbodik, mert a Vulpis Transylvania vis maior miatt nem tudta ellátni feladatait.    

(c)c) A vis maior körülményei például: a) az internet vagy más távközlési szolgáltatások megszakítása, b) azoknak a feleknek a hiányosságai, amelyeknél a Vulpis Transylvania a Szolgáltatások nyújtásától függ, (c) ) azoknak az áruknak, berendezéseknek, szoftvereknek a hibája, amelyeket az ügyfél igénybe vett a Vulpis Transylvania számára , d) egy vagy több alkalmazott hiánya (betegség vagy egyéb okok miatt) e) kormányzati intézkedések, áramszünetek, belső zavarok , mozgósítás, háború, blokád a közlekedés, sztrájk, kizárás, stagnálás ellátás, tűz, árvíz, import és export az akadályok és (f) ha Vulpis Transzlvania  tevékenysége, működése függ a klien által biztosított dolgoktól, amelynek során az ügyfél nem teljesíti vagy nem teljesíti időben azt, amit teljesítenie kellene.     

(d)d) Abban az esetben, ha a vis maior 2 hónapnál (60 napnál) hosszabb ideig tart, mindkét fél írásban kérheti a szerződés felmondását. Ebben az esetben a Vulpis Transylvania számlázhatja a már felmerült költségeket és a nyújtott szolgáltatásokat.    

 

1.091.09 Szellemi tulajdon         

(a)(a) A Vulpis Transylvani által létrehozott termékek és tartalmak a Vulpis Transylvania szellemi tulajdona lesz és marad.     

(b)b) A Vulpis Transylvania-nak jogában áll szerzői jogokat érvényesíteni szellemi tulajdonságaira. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél nem reprodukálhatja vagy megoszthatja a harmadik felekkel a Vulpis Transylvania által létrehozott termékeket.    

(c)(c) Az Ügyfél garantálja, hogy a megbízás végrehajtása keretében a Vulpis Transylvania rendelkezésére bocsátott anyagok, adatok, tartalom és kommunikáció nem sérti a törvényi rendelkezéseket vagy harmadik személyek védelmi jogait, vagy egyéb módon jogellenesek pártok és kártalanítja Vulpis Transylvania követelésekkel szemben származó harmadik felek vagy a közvetlen és közvetett következményei, mind a pénzügyi és más, hogy adódnak az ilyen anyagok használatát, adatok, stb által Vulpis Transylvania.     

(d)(d) Ha az ügyfél megsérti a cikkek 1,09 A vagy B részét a kliensnek kell fizetnie a bírságot € 5.000 , - függetlenül a megfelelő kártalanítás a vulpis Erdélyben    

 

1.101.10 A feltételek módosítása         

(a)(a) A Vulpis Transylvania az ügyféllel egyetértésben módosíthatja a feltételeket     

(b)b) A feltételek megváltoztatása 30 nappal a közlés után válik hatályossá, legyen az elektronikus vagy más módon    

(c)(c) Ha az ügyfél nem ért egyet az új feltételekkel, akkor helyes felmondani a szerződést az új feltételek hatálybalépéséig.     

 

1.111.11 Záró rendelkezések         

(a)a) A román törvények alkalmazandók ezekre a feltételekre     

(b)b) A törvény eltérő rendelkezése hiányában az e feltételekből fakadó esetleges nézeteltéréseket a romániai Kovászna Sfantu Gheorge bíróságához kell utalni .    

(c)(c) az információs és bejelentések Honlapunkon, prospektusok , reklám vagy bármilyen kifejezések előítélet nélküliek. A korábbi kommunikáció és a szerződés közötti ellentmondás esetén a szerződés irányadó.     

(d)d) A Vulpis Transylvania által az ügyféltől kapott vagy elmentett információkat hitelesnek kell tekinteni, kivéve, ha az ügyfél ellentétesen bizonyítja.    

(e)(e) Elektronikus kommunikáció ( például, de nem kizárólag az E-mail , SMS ) is figyelembe kell venni a jelen Feltételeket, ahol „írásban” is alkalmazhatóak .     

(f)f) A név, cím, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím megváltozása esetén mindkét félnek írásban tájékoztatnia kell egymást .      

(g)(g) Mindkét fél kizárólag a másik fél írásbeli jóváhagyásával ruházhatja át a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogokat vagy felelősségeket .     

 

Article II.II. Cikk Projektspecifikus        

 

2.012.01 A művek fejlesztése általában         

(a)a) A Művek fejlesztése, konfigurálása és / vagy adaptálása tekintetében, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakat: weboldalak, alkalmazások, projektek, elrendezés, adatfájlok, szoftver, dokumentáció, tanácsadás, marketing és hirdetési kampányok, jelentések, elemzések , tervek, szövegek, fényképek, filmek, hangfelvételek, képek, audiovizuális anyagok, logók vagy házstílusok, e cikk rendelkezései vonatkoznak.     

(b)b) A Vulpis Transylvania semmiféle garanciát nem ad a működés szempontjából, ha elavult vagy nem jelenlegi technológiákkal használják    

(c)c) Ha a Vulpis Transylvania által nyújtott szolgáltatás megköveteli, hogy az ügyfél anyagot biztosítson, akkor az ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy minden licenc és jog megvan annak érdekében, hogy a Vulpis Transylvania felhasználja az anyagokat a szolgáltatás nyújtásához.     

(d)(d) Vulpis Transylvania joga, eltérő megállapodás hiányában, hogy használja a képeket , szoftver és alkatrészek harmadik felek, beleértve stock fotók és a nyílt forráskódú Software újra annak érdekében, hogy a szolgáltatások és termékek.    

(e)(e) Az ügyfél továbbra is felel a helyes licencért és jogokért az anyagok szállítása után .     

 

2.022.02 Szállítási és átvételi projektek         

(a)a) A Vulpis Transylvania olyan projekteket hajt végre, amelyek szakmai véleménye szerint az elfogadott előírásoknak megfelelőek és használatra készek.     

(b)b) Az Ügyfélnek a Vulpis Transylvania általi kézbesítést követő 30 naptári napon belül felül kell vizsgálnia a projekt eredményét. Ha az ügyfél ezen időszak alatt nem utasította el a projektet , akkor feltételezzük , hogy az ügyfél elfogadja a projekt eredményét.    

(c)(c) Ha az ügyfél részben vagy egészben elutasítja a projekt eredményét, a Vulpis Transylvania arra törekszik, hogy felülvizsgálja a projekt eredményét, vagy motiválja, hogy miért nem vonatkoznak az ügyfél elutasító érvei . Az ügyfél ezután egy 14 napos időszak, hogy vizsgálja felül a felülvizsgálat vagy a motiváció.     

(d)(d) Ha a felülvizsgálat vagy motiváció után az Ügyfél a továbbított árut részben vagy egészben továbbra is ésszerű és méltányos módon elutasítja, a Vulpis Transylvania jogosult további költségeket felszámítani az összes későbbi felülvizsgálatért. A Vulpis Transylvania a felülvizsgálat során jelzi, hogy a későbbi felülvizsgálatok során járulékos költségek merülnek-e fel. Ha az első revízió vagy motiváció után az Ügyfél részben vagy egészben elutasította a kézbesített munkát, akkor a revíziós fordulók mindaddig folytatódnak, amíg a projekt az ügyfél ésszerű véleménye szerint befejeződik.    

(e)e) Ha valamelyik Fél kijelenti, hogy a további felülvizsgálatok nem tekinthetők vagy már nem relevánsak, mindkét fél - bármiféle kártalanításhoz való jog nélkül - felmondhatja a megállapodást az elutasított vonatkozásában. Ebben az esetben az Ügyfél megtéríti a Vulpis Transylvania által ledolgozott órákat, az elutasított összeg maximális összegével. Ez azonban nem jogosítja fel az Ügyfelet az elutasított semmilyen módon történő felhasználására. A Vulpis Transylvania csak akkor szüntetheti meg véleményét, ha egy felülvizsgálatban vagy motivációban kijelentette, hogy ez az utolsó, és az Ügyfél azt is részben vagy egészben elutasítja.     

(f)f) A projekt eredményének jóváhagyását követően a Vulpis Transylvania már nem felel a hibákért .      

 

2.032.03 (Weboldal) tárhely         

(a)a) A Vulpis Transylvania nem képes webhelyet üzemeltetni egy ügyfél számára, vagy bármilyen más, az ügyfél számára nyújtott szolgáltatást. A Vulpis Transylvania ajánlásokat adhat a host szolgáltatóknak, és szükség esetén támogathatja az ügyfelet ezzel.     

(b)b) Mivel a Vulpis Transylvania harmadik fél a házigazdája szempontjából, nem vállal semmiféle garanciát a szolgáltatóra vonatkozóan, és semmiféle felelősséget nem vállalhat.    

 

Article III.III. Cikk Marketing és reklámkampányok  

 

3.013.01 Marketing általában         

(a)a) A marketing és a reklámozáshoz kapcsolódó összes kampány esetében a Vulpis Transylvania nem vállal garanciát a teljesítményre vonatkozóan . A Vulpis Transylvania úgy működik, mint amire számíthat egy jó vállalkozótól, de nem tudja garantálni az eredményeket.     

(b)(b) Ha a kezelő marketing és reklámkampányok 3. fél része a szerződésnek, akkor Vulpis Transylvania dolgozni fog, hogy kezelje a kampányokat a legjobb képességeivel.    

 

3.023.02 Keresőmotor marketing         

(a)(a) Ügyfél elismeri és tudomásul veszi, hogy a  kliens  weboldal és a szolgáltatások álláspontja a keresési motorban ,a kereső motor rendszergazdái teljes irányításában van.

(b)(b) Az Ügyfél felhatalmazza a Vulpis Transylvania-t, hogy felhasználói fiókokat hozzon létre az Ügyfél nevére a keresőmotorokban és az összehasonlítható, nyilvánosan elérhető szolgáltatásokban, és jogosult legyen az Ügyfél által megkövetelt összes információ megadására. Ha az ilyen szolgáltatások költségei merülnek fel, a Vulpis Transylvania csak az Ügyfél előzetes írásbeli engedélyével jogosult erre.    

bottom of page